Nadační fond P. Antonína Šestáka

Návrat na předchozí stránku
Odhalení pamětní desky

Zde slavné vzkříšení očekává

emeritní probošt staroboleslavský, arciděkan klatovský,
administrátor farností Sušice, Volenice, Staré Kestřany, Písek,
Čimelice, Neustupov, Sedlice u Blatné, Myslív a Nicov

Pater ANTONÍN ŠESTÁK

horlivý kněz Kristův a oddaný mariánský ctitel,
vzdělanec, humanista, autor duchovních a uměleckých děl,
vynálezce lešení a restaurátor chrámů Páně,
zakladatel Nadačního fondu.
Celý svůj život naplnil prací pro Boží království.

* 23. prosince 1918      + 17. ledna 2006

Příchozí žádá o modlitbu za spásu duše.

Mše svatá k uctění památky
P. Antonína Šestáka
za účasti chrámového sboru Collegium Strahoviensae
bude sloužena
v neděli 20. srpna 2006 v 9:30 hod. v poutním kostele Narození Panny Marie v Nicově.

Poté bude na místním hřbitově slavnostně odhalena deska
u místa posledního odpočinku tohoto vzácného člověka a věrného Božího služebníka.

Žádáme o tichou vzpomínku a modlitbu za věčnou spásu.

R.I.P.

Pozvánka ke stažení
Místo konání a mapa příjezdu - GPS: 49°22'53.53"N, 13°30'0.44"E
Letecký pohled na chrám se hřbitovem

Návrat na předchozí stránku Nadační fond P. Antonína Šestáka
Nádražní 277, 340 12 Švihov, Czech Republic
tel.: +420 602 182 277
e-mail: nadace@patersestak.cz