Nadační fond P. Antonína Šestáka
Návrat na předchozí stránku Pater Antonín Šesták Monografie P. Antonína Šestáka

Záměr Nadačního fondu

Poslední rozloučení 27.-28.1.2006

Odhalení pamětní desky 20.8.2006

 - Fotografie

Kontakt

Pamětní deska

Zde slavné vzkříšení očekává

emeritní probošt staroboleslavský, arciděkan klatovský,
administrátor farností Sušice, Volenice, Staré Kestřany, Písek,
Čimelice, Neustupov, Sedlice u Blatné, Myslív a Nicov

Pater ANTONÍN ŠESTÁK

horlivý kněz Kristův a oddaný mariánský ctitel,
vzdělanec, humanista, autor duchovních a uměleckých děl,
vynálezce speciálního lešení a restaurátor chrámů Páně,
zakladatel Nadačního fondu.
Celý svůj život naplnil prací pro Boží království.

* 23. prosince 1918      + 17. ledna 2006

Příchozí žádá o modlitbu za spásu duše.
 

Mše svatá k uctění památky

P. Antonína Šestáka

za účasti chrámového sboru Collegium Strahoviensae
byla sloužena
v neděli 20. srpna 2006 v 9:30 hod. v poutním kostele Narození Panny Marie v Nicově.

Poté byla na místním hřbitově slavnostně odhalena deska
u místa posledního odpočinku tohoto vzácného člověka a věrného Božího služebníka.

Žádáme o tichou vzpomínku a modlitbu za věčnou spásu.

R.I.P.
 
 

Místo konání a mapa příjezdu - GPS: 49°22'53.53"N, 13°30'0.44"E
Letecký pohled na chrám se hřbitovem

Odhalení pamětní desky - fotografie

Pater Antonín Šesták-Odhalení pamětní desky

Pater Antonín Šesták-Odhalení pamětní desky

Pater Antonín Šesták-Odhalení pamětní desky

Pater Antonín Šesták-Odhalení pamětní desky

Pater Antonín Šesták-Odhalení pamětní desky

Pater Antonín Šesták-Odhalení pamětní desky

Pater Antonín Šesták-Odhalení pamětní desky

Pater Antonín Šesták-Odhalení pamětní desky

Pater Antonín Šesták-Odhalení pamětní desky

Pater Antonín Šesták-Odhalení pamětní desky

Pater Antonín Šesták-Odhalení pamětní desky

Pater Antonín Šesták-Odhalení pamětní desky Nahoru