Nadační fond P. Antonína Šestáka
Návrat na předchozí stránku Pater Antonín Šesták Monografie P. Antonína Šestáka

Záměr Nadačního fondu

Poslední rozloučení 27.-28.1.2006

Odhalení pamětní desky 20.8.2006

 - Fotografie

Kontakt

Záměr Nadačního fondu

„Je mým přáním, aby „Nadační fond P. Antonína Šestáka“ při své činnosti pamatoval na moji památku, šířil moje dílo a svěřené prostředky a výnosy z nich používal zejména na podporu církve římskokatolické, především péči o její památky, vzdělávání kněží a misijní činnost, podílel se dále na rozvoji duchovních hodnot, ochraně lidských práv a ostatních humanitárních hodnot, pramenících z křesťanských tradic, a dále se podílel na ochraně duchovních, kulturních a uměleckých památek, zaštiťoval realizaci a vydávání mých i ostatních duchovních a uměleckých děl a při rozdělování nadačních příspěvků pamatoval rovněž na rozvoj vědy, výchovy a vzdělávání.“
(úryvek ze zakládací listiny)

Šířením svého duchovního odkazu, díla a myšlenek
P. Antonín Šesták, emeritní probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi,
pověřil

„Nadační fond P. Antonína Šestáka“,

jehož cílem činnosti je zejména:

* podpora Církve římskokatolické, především péče o její památky, vzdělávání kněží a misijní činnost

* rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv a ostatních humanitárních hodnot,
pramenících z křesťanských tradic

* ochrana duchovních, kulturních a uměleckých památek

* realizace, vydávání a šíření děl z duchovně-uměleckého odkazu P. Antonína Šestáka
a předmětů spadajících do jeho duševního vlastnictví

* realizace, vydávání a šíření duchovních a uměleckých děl dalších autorů

* rozvoj vědy, výchovy a vzdělávání

* charitativní činnost


NF je řádně zapsán v Nadačním rejstříku, vedeným KS v Plzni, oddíl N, vložka 89, IČO: 264 10 168,
kde jsou uloženy rovněž veškeré listinné dokumenty a jenž archivuje výroční zprávy o činnosti
a výkazy o pravidelných účetních uzávěrkách NF v zákonem stanoveném rozsahu.

Pokud se chcete i Vy přihlásit k bohatému duchovnímu odkazu, napomoci jeho realizaci
a jsou Vám blízké výše uvedené cíle, uvítáme zájemce o spolupráci z řad široké veřejnosti.
Rovněž můžete přispívat na účet č. 204 175 478/0300, vedený ČSOB, nám. Republiky 7, Praha 1.

Touto cestou si rovněž dovolujeme mnohokrát poděkovat všem dosavadním pravidelným přispěvatelům,
dárcům pozůstalostí a štědrým sponzorům,
bez jejichž přispění by nebylo možné vytýčené záměry v zamýšleném rozsahu realizovat.Na požádání rádi zašleme Zpravodaj, veškeré informační materiály o plánovaných akcích
a vypisovaných grantech a projektech a CD s Requiem W.A. Mozarta, provedené v den posledního rozloučení
pražským chrámovým sborem Collegium Strahoviensae v bazilice Nanebevzetí P. Marie ve Staré Boleslavi
.

Dovolte nám, abychom Vám všem vyslovili dík za Váš zájem a podporu.
Vyprošujeme, aby započaté dílo přineslo hojné ovoce a přispělo k šíření Božího království.


za Správní radu: Mgr. Veronika Melionová roz. Bartošová, předsedkyně