Nadační fond P. Antonína Šestáka
Návrat na předchozí stránku Pater Antonín Šesták Monografie P. Antonína Šestáka

Záměr Nadačního fondu

Poslední rozloučení 27.-28.1.2006

Odhalení pamětní desky 20.8.2006

 - Fotografie

Kontakt

Poslední rozloučení

Za všechny dary, kterými nás dobrotivý Bůh skrze jeho požehnané působení obdařil, a za spásu jeho duše jsme prosili při Nejsvětější Oběti v pátek dne 27. ledna 2006 v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, kde bylo celebrováno slavné Requiem, jež podle W.A.Mozarta provedlo Collegium Strahoviensae. Bohoslužbě, sloužené za účasti kanovníků staroboleslavské kapituly a spolubratří kněží, předsedal Mons. Karel Herbst.
Následujícího dne byla za účasti Kolegia pro duchovní hudbu sloužena mše sv. k uctění památky zesnulého v poutním kostele Narození Panny Marie v Nicově, po níž byly tělesné ostatky uloženy v očekávání slavného vzkříšení na místním hřbitově. Obřady vedl Mons. František Radkovský.

Pater Antonín Šesták,
emeritní probošt Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi

Narodil se 23. prosince 1918 v Suchém Vrbném u Českých Budějovic.
Po absolvování Jirsíkova reálného gymnázia v Českých Budějovicích vystudoval tamní seminář, kde rovněž přijal 31. ledna 1943 kněžské svěcení. Po té působil jako duchovní správce farností Sušice, Volenice, Staré Kestřany, Písek, Čimelice, Neustupov, Sedlice u Blatné a Myslív a na mariánských poutních místech Nicov, Klatovy a Stará Boleslav, kde se zasloužil o obnovení pravidelných mariánských poutí. Na své pozemské pouti byl horlivým knězem Kristovým a oddaným mariánským ctitelem. Svůj život naplňoval prací pro Boží království, sepsal řadu duchovních a uměleckých děl, vynalezl lešení pro opravy vysokých budov a řídil a provedl opravy mnoha chrámů Páně.
Pánem nad životem a smrtí byl do nebeského domova povolán ve stínu Palladia země české na svátek svého křestního patrona sv. Antonína Velikého dne 17. ledna 2006. Jeho tělesné ostatky spočinuly v očekávání slavného vzkříšení v blízkosti poutního kostela Narození Panny Marie v Nicově.

R.I.P.

Na požádání rádi zašleme CD s Requiem W.A. Mozarta,
provedené v den posledního rozloučení pražským chrámovým sborem Collegium Strahoviensae
v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.